Schůze

2 posts

Zápis z členské schůze „per rollam“ 2022

Forma konání: elektronická pošta Datum rozeslání podkladů:27. 02. 2022 Datum a čas ukončení hlasování 06. 03. 2022 23:59 Počet členů sdružení k 27. 02. 2022: 143 Z celkového počtu 143 členů hlasovalo 86 členu. 57 členů se nevyjádřilo, což je považováno za nesoulhas. Ke schválení bodu programu je nutná nadpoloviční […]

Členská schůze 05. února 2011

Datum: 05.02.2011 v 18:30 Místo: Sokolovna Vlkoš Program: Zahájení Zpráva o  financích a hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti OS W-NET za rok 2010 Schválení nového provozního a finančního řádu. Diskuze Občerstvení zajištěno, všichni členové jsou srdečně zváni. Více informací na intranetu.