Spolek poskytující připojení k internetu v obcích Věžky a Vlkoš

Zápis z členské schůze „per rollam“ 2022

Forma konání: elektronická pošta

Datum rozeslání podkladů:27. 02. 2022

Datum a čas ukončení hlasování 06. 03. 2022 23:59

Počet členů sdružení k 27. 02. 2022: 143

Z celkového počtu 143 členů hlasovalo 86 členu. 57 členů se nevyjádřilo, což je považováno za nesoulhas. Ke schválení bodu programu je nutná nadpoloviční většina.


Hlasování
Program schůzeProProtiZdržel se
Zpráva o činnosti 202183573
Zpráva o finančním hospodařeni 202181575
Nové znění stanov83573
Nové znění finančního řádu82574
Provoz optické sítě v obci Vlkoš84572
Volba výboru ve složení: Libor Zoubek, Tomáš Josefík85571

Členská schůze schvaluje:

Zpracoval: Libor Zoubek

Ve Věžkách 07. 03. 2022