Ostatní

4 posts

Zápis z členské schůze „per rollam“ 2022

Forma konání: elektronická pošta Datum rozeslání podkladů:27. 02. 2022 Datum a čas ukončení hlasování 06. 03. 2022 23:59 Počet členů sdružení k 27. 02. 2022: 143 Z celkového počtu 143 členů hlasovalo 86 členu. 57 členů se nevyjádřilo, což je považováno za nesoulhas. Ke schválení bodu programu je nutná nadpoloviční […]

Poděkování obcím Věžky a Vlkoš

Chtěli bychom poděkovat obcím Věžky a Vlkoš za podporu. Jsme rádi, že si obce uvědomují naši roli a smysl a podporují naše aktivity, rozšiřování a neustálý pokrok. Na oplátku poskytujeme občanům rychlý internet za bezkonkurenční cenu. Již nyní poskytujeme internet zdarma na hřišti ve Věžkách, pokrytí dalších společensky významných lokalit […]

Členská schůze 05. února 2011

Datum: 05.02.2011 v 18:30 Místo: Sokolovna Vlkoš Program: Zahájení Zpráva o  financích a hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti OS W-NET za rok 2010 Schválení nového provozního a finančního řádu. Diskuze Občerstvení zajištěno, všichni členové jsou srdečně zváni. Více informací na intranetu.

Poděkování obci Vlkoš

Touto cestou členy informujeme,  že obec Vlkoš přispěla finanční injekcí na nákup nových zařízení,  která nahradí některé starší vysílače,  nebo zařízení na páteřních spojích.  Chtěli bychom tímto  moc poděkovat za neutuchající vstřícnost,  a finanční oporu,  kterou opět vyvinula.