Yearly Archives: 2022

1 post

Zápis z členské schůze „per rollam“ 2022

Forma konání: elektronická pošta Datum rozeslání podkladů:27. 02. 2022 Datum a čas ukončení hlasování 06. 03. 2022 23:59 Počet členů sdružení k 27. 02. 2022: 143 Z celkového počtu 143 členů hlasovalo 86 členu. 57 členů se nevyjádřilo, což je považováno za nesoulhas. Ke schválení bodu programu je nutná nadpoloviční […]